Haji Siri 1

Ia adalah rukun kelima dari rukun-rukun asas Islam dan ia mempunyai keistimewaan dengan menghimpunkan kesemua rukun-rukun yang lain.

PENGERTIAN HAJI DARI SUDUT BAHASA


Menuju kepada Allah Yang Maha Agung.

PENGERTIAN HAJI DARI SUDUT ISTILAH SYARAK


Menziarahi tempat-tempat tertentu pada masa-masa tertentu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

SYARAT-SYARAT WAJIB MENGERJAKAN HAJI


 1. Islam
 2. Berakal
 3. Berkemampuan
 4. Merdeka
 5. Baligh

BENTUK-BENTUK BERKEMAMPUAN


 1. Selamat tubuh badan
 2. Aman perjalanan
 3. Tidak ditahan
 4. Terdapat mahram atau suami bagi perempuan
 5. Tidak berada dalam idah bagi perempuan

SYARAT-SYARAT SAH MENGERJAKAN HAJI


 1. Islam
 2. Berihram Masa (Miqat ihram menepati masa)
 3. Tempat (Miqat ihram mengikut tempat)Mumayyiz
 4. Berakal
 5. Boleh melakukan pekerjaan dengan sendirinya melainkan ketika keuzuran
 6. Tidak bersetubuh

Kongsikan artikel ini :)


Sumber: http://www.islam.gov.my

Doa Pembuka Hati

* Daftar untuk menerima artikel terkini melalui emel*